Onze visie

Bij dagbesteding Zo Mooi Samenwerken (ZMS) werken deelnemers met een ernstige, matige of lichte verstandelijke beperking. Sommigen hebben daarnaast een lichamelijke beperking of een stoornis in het autistisch spectrum. Er is geen sprake van een psychiatrische- of gedragsstoornis.

"Mensen met een beperking hebben recht op een zinvol bestaan"

Mensen met een beperking hebben recht op een zinvol bestaan waarin zij de eigen regie kunnen voeren over alle levensgebieden: wonen, zelfzorg, werk en vrije tijd. Dagbesteding ZMS richt zich op het levensgebied werken.
ZMS gaat uit van de hulpvraag van de deelnemer. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden die een deelnemer heeft. Een deelnemer heeft invloed op de invulling van de dagbesteding. Ze kunnen zelf initiatieven ontplooien en krijgen de kans om uitdagingen aan te gaan. Hun netwerk wordt hierbij betrokken. Deelnemer, netwerk en ZMS kijken met elkaar wat de beste invulling van hun werkdag is. ZMS biedt een diversiteit aan werkzaamheden.
Vertrouwen naar elkaar toe speelt hierbij een belangrijke rol. De bejegening bij ZMS is open, bewust, begripvol en aandachtig. Het is de bedoeling dat de deelnemer eigen taken en verantwoordelijkheden krijgt aangeboden, zodat ze succeservaringen kunnen opdoen.

Dagbesteding ZMS is een non-profitorganisatie en wordt gefinancierd vanuit PGB en giften.